" />

Biogas er en yderst samfundsgavnlig form for energiproduktion. Ikke alene er det CO2-reducerende; det giver også mulighed for at udnytte en ikke-anvendt energiressource, nemlig organisk affald (fx husdyrgødning eller spildmateriale fra fødevarefabrikker eller slagterier).

Biogas-produktion handler kort sagt om, at organisk affald omdannes til biogas og potentielt også til elektricitet - i den renest mulige form. Restaffaldet fra denne proces bliver til en bæredygtig og yderst værdifuld form for gødning. Et alternativ til elektricitetsproduktion er, at gassen omdannes, så den kan anvendes i industrien, transportsektoren og i private hjem.

Læs mere om biogas-produktion

Ved at investere i et biogas anlæg bidrager du ikke alene til den grønne omstilling - det er også med til at forbedre din forretningsmodel. Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om, hvad biogas kan gøre for din virksomhed eller dit landbrug.

 

Afrikanske hænder Demonstrationsanlæg Overview 190

 

Bæredygtighed_150

"Vi bidrager til den grønne omstilling, som er nødvendig for vores klodes fremtid"